เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยนายนาวา เอกทัศน์ นายพเทศมนตรีตำบลนาหน่องทุ่ม นายณัฐพล นันท์ทะสุธา รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนากลาง และ อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลกุดดินจี่ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่เขตบริการเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอุบัติการเกิดโรคที่ต่ำ  แต่พบว่าเป็นโรคที่มีอัตราดายด้วยโรคสูง(100%)  จึงตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดโรคของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และหาเกิดอุบัติการณ์ถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน  ต้องรีบไปปฐมพยาบาล และไปรับการรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามกระบวนการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว

2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26
2019-01-21
2019-01-21
2018-06-05
2018-06-04