เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวร...
   

โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม หัว...

  โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
   

โรคไข้เลือกออก เป็นโรคระบาดประจำถิ่นในเขตอำเภอนากลางที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน้าฝน เป...

  เทศบาตำบลนาหนองทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ...
   

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยนายนาวา เอกทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหน่องทุ่ม นายณัฐพล นันท์ทะสุธา รองปล...

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนาหนอ...
   

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยนายนาวา เอกทัศน์ นายพเทศมนตรีตำบลนาหน่องทุ่ม นายณัฐพล นันท์ทะสุธา รองปล...

 
บุญบั้งไฟ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562