เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปก [ 5 ม.ค. 2564 ]12
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]13
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 [ 5 ม.ค. 2564 ]12
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 [ 5 ม.ค. 2564 ]13
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 4 [ 5 ม.ค. 2564 ]10
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 5 [ 5 ม.ค. 2564 ]10
7 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]12
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
10 รายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ [ 28 มิ.ย. 2562 ]9