เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 15 มิ.ย. 2565 ]10
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน [ 15 มิ.ย. 2565 ]5
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 10 มิ.ย. 2565 ]20
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน [ 7 มิ.ย. 2565 ]17
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 พ.ค. 2565 ]18
7 วันฉัตรมงคล [ 4 พ.ค. 2565 ]17
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 28 เม.ย. 2565 ]24
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 25 เม.ย. 2565 ]24
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 เม.ย. 2565 ]19
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 20 เม.ย. 2565 ]19
12 รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 8 เม.ย. 2565 ]20
13 รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และรายงานผลรอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]18
14 การประชุมชี้เเจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]19
15 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 9 มี.ค. 2565 ]22
16 รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]17
17 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 25 ก.พ. 2565 ]20
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]18
19 คู่มือการปฎิบ้ติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 9 ก.พ. 2565 ]20
20 รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]20
 
หน้า 1|2|3