เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ [ 27 เม.ย. 2564 ]15
2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]12
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 23 เม.ย. 2564 ]14
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]10
5 รายงานผลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 19 เม.ย. 2564 ]10
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 1 ก.พ. 2564 ]12
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
8 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประเภทพนักงานเทศบาล [ 5 ม.ค. 2564 ]11
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
10 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 23 มิ.ย. 2563 ]10
11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู [ 19 พ.ค. 2563 ]31
12 รายงานข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติจังหวัด พ.ศ.2563 จังหวัดหนองบัวลำภู [ 18 ก.พ. 2563 ]15
13 ประกาศการติดตามประเมินผลแผน(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]11
14 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]11
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณฯ2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]10
16 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 25 ก.ย. 2562 ]10
17 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]11
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 1 ก.ค. 2562 ]11
19 ตารางออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 4 ม.ค. 2562 ]10
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2