เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 15 มิ.ย. 2565 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน [ 15 มิ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 10 มิ.ย. 2565 ]6
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน [ 7 มิ.ย. 2565 ]7
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 พ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]19
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 28 เม.ย. 2565 ]18
9 โครงสร้างส่วนราชการ [ 9 มี.ค. 2565 ]23
10 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2565 ]60
11 แนวทางการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล [ 25 ม.ค. 2565 ]58
12 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 [ 25 ม.ค. 2565 ]60
13 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 25 ม.ค. 2565 ]59
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2564 ]76
15 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]23
16 เอกสารแนบท้ายรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]20
17 ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่องการกำหนดสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 16 ธ.ค. 2564 ]70
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 7 ธ.ค. 2564 ]73
19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 1 พ.ย. 2564 ]86
20 ปฏิทินสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภทตำแหน่งทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 1 พ.ย. 2564 ]84
 
หน้า 1|2