เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 พ.ย. 2564 ]39
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]93
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร. 1) [ 5 ก.ค. 2564 ]33
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]83
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตบ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]98
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ สาย [ 23 มี.ค. 2564 ]87
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 และบ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2564 ]95
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2564 ]84
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]94
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว [ 3 มี.ค. 2564 ]82
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 มี.ค. 2564 ]83
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นส์เตอร์) [ 23 ก.พ. 2564 ]78
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้สดตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]82
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]85
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 19 ก.พ. 2564 ]85
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]85
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]85
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนัง ขนาด 12000 ฺBTU [ 17 ก.พ. 2564 ]83
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 3 ป้าย [ 4 ก.พ. 2564 ]87
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฃุดอุปกรณ์งานเก็บขยะ [ 26 ม.ค. 2564 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5