เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 , บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 12 ก.ค. 2565 ]23
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีทองพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 6 ก.ค. 2565 ]19
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 พ.ย. 2564 ]70
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]125
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร. 1) [ 5 ก.ค. 2564 ]64
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]113
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตบ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]127
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ สาย [ 23 มี.ค. 2564 ]114
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต บ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 และบ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2564 ]125
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2564 ]114
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]123
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว [ 3 มี.ค. 2564 ]111
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 มี.ค. 2564 ]115
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นส์เตอร์) [ 23 ก.พ. 2564 ]108
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้สดตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]114
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]112
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 19 ก.พ. 2564 ]117
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]114
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [ 19 ก.พ. 2564 ]117
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนัง ขนาด 12000 ฺBTU [ 17 ก.พ. 2564 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5