เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตบ้านโนนบวร หมู่ที่ 15 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๘ สาย [ 23 มี.ค. 2564 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2564 ]2
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนรต์ หมายเลขทะเบียน 81-2334 และ 80-100 จำนวน ๑๒ เส้น [ 9 พ.ย. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม [ 6 พ.ย. 2563 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0003 [ 6 พ.ย. 2563 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ [ 5 พ.ย. 2563 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑๐ รายการ [ 4 พ.ย. 2563 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ [ 3 พ.ย. 2563 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 ต.ค. 2563 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพ จำนวน ๔ เส้น [ 16 ต.ค. 2563 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]35
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์เตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง [ 14 ต.ค. 2563 ]2
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสูง ม. 7-บ้านหนองแต้ ม. 14 [ 15 ก.ย. 2563 ]40
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสูง ม. 7- บ้านหนองแต้ ม. 14 [ 27 ส.ค. 2563 ]36
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]35
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]33
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]78
 
หน้า 1|2