เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


เทศบาตำบลนาหนองทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยนายนาวา เอกทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหน่องทุ่ม นายณัฐพล นันท์ทะสุธา รองปลัดเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม นางมุจลินท์ นันทะสุธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย

2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26
2019-01-21
2019-01-21
2018-06-05
2018-06-04