เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม


เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวน 3 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26
2019-01-21
2019-01-21
2018-06-05
2018-06-04