เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


โดยท่าน ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ประธานในพิธี นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) ปิยะมหาราช 

2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26
2019-01-21
2019-01-21
2018-06-05
2018-06-04