เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nanongthoom.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม สมัยสามัญ 1/1/2564


วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1/2564 ในวาระการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ต่อสภาฯ การมอบหมายสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ

2021-06-25
2021-06-18
2021-06-18
2021-05-17
2020-10-20
2020-07-01
2020-05-25
2020-05-19
2020-02-29
2019-03-26